Eiendomskreditt – for investorer

Obligasjonslån

Eiendomskreditt har en innlånsstrategi som i stor grad baserer seg på langsiktig finansiering av obligasjonslån. Vår viktigste finansieringskilde er derfor obligasjonsmarkedet og spesielt markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Eiendomskreditt AS har utstederrating BBB/Negative/A-2 fra S&P Global Ratings.

Når Eiendomskreditt utsteder obligasjoner, må det utarbeides lovpålagt dokumentasjon. For børsnoterte lån består dokumentasjonen av:

  • Lånebeskrivelse (evt. tegningsinnbydelse- og blankett)
  • Låneavtale (knyttet til Norsk Tillitsmann ASA)
  • Prospekt (regnskapstall)

Børsnotering

Eiendomskreditt er opptatt av at markedet har god informasjon om selskapet og de verdipapirer selskapet utsteder. Selskapet ønsker derfor til enhver tid å ha obligasjonslån notert på relevant markedsplass. Per 31.12.2018 har selskapet 17 lån notert på Nordic ABM (Alternative Bond Market) som er administrert av Oslo Børs.

Les mer om hvordan det norske obligasjonsmarkedet fungerer i informasjonsbrosjyren fra Oslo Børs.

Tillitsmann

Eiendomskreditt har inngått tillitsmannsavtale med Nordic Trustee ASA for alle selskapets sertifikat- og obligasjonslån. Tillitsmannen har ansvaret for at långivernes rettigheter blir ivaretatt. Tillitsmannens ansvar fremgår av låneavtalen.

Sikkerhetsstillelse for lån i Norske Bank

Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Eiendomskreditt kan deponeres som sikkerhet for lån i Norske Bank.

Obligasjonslån

Lånenes ISIN og tickerkoder fremgår av tabellen under:

ISIN nr. Ticker Type Rente Forfall Rating Beløp Beskrivelse Avtale
10675648 EIKRN08 PRO OMF Næring FRN 17.06.2019 AAA NOK 312 000 000 PDF PDF
10683774 EIKRN09 PRO OMF Næring FIXED 4,13% 20.06.2023 AAA NOK 120 000 000 PDF PDF
10702806 EIKRN10 PRO OMF Næring FRN 24.01.2020 AAA NOK 400 000 000 PDF PDF
10714249 Fondsobl. FRN EVIG/CALL 2019 NOK 35 000 000 PDF PDF
10722754 EIKR24 PRO Ansvarlig FRN 05.11.2024 NOK 125 000 000 PDF PDF
10730849 EIKRN11 PRO OMF Næring FRN 15.06.2021 AAA NOK 444 000 000 PDF PDF
10756489 EIKRN12 PRO OMF Næring FIXED 2,80% 26.01.2026  AAA NOK 200 000 000 PDF PDF
10775430 EIKRN13 PRO OMF Næring FRN 15.06.2022 AAA NOK 450 000 000 PDF
10780943 EIKR27 PRO Senior FRN 16.09.2019 NOK 250 000 000 PDF PDF
10789894 EIKR28 PRO Senior FRN 27.03.2020 NOK 275 000 000 PDF PDF
10795388 EIKRN14 PRO OMF Næring FRN 15.06.2023 AAA NOK 350 000 000 PDF
10807837 EIKRN15 PRO OMF Næring FRN 09.10.2020 AAA NOK 400 000 000 PDF PDF
10814866 EIKR29 PRO Senior FRN 26.01.2021 NOK 175 000 000 PDF PDF
10816200 EIKRN16 PRO OMF Næring FRN 17.06.2024 AAA NOK 500 000 000 PDF
10822513 EIKR30 PRO Fondsobl. FRN EVIG/CALL 2023 NOK 40 000 000 PDF PDF
10834120 EIKR31 PRO Senior FRN 11.10.2021 NOK 125 000 000 PDF
10839665 EIKRN17 PRO OMF Næring FRN 15.03.2023 AAA NOK 300 000 000 PDF

Sikkerhet for obligasjonene

Infomasjon om sikkerhetsmassen

Les mer

Obligasjonslån

Les mer om utstedelse av obligasjoner

Les mer

Finansiell informasjon

Årsregnskaper og kredittanalyser

Les mer

Rating og kredittanalyser

Eksterne analyser av Eiendomskreditt

Les mer