Nyheter

Sterkt kvartalsresultat og god vekst i 1. kvartal 2019

Eiendomskreditt leverer et sterkt resultat etter skatt på 13,03 mill kr i 1. kvartal 2019, mot 12,41 mill kr i samme periode i 2018. Veksten i kvartalet var på 5,0% og i tråd med selskapets strategier og planer. Det forventes at veksten fortsetter i 2. kvartal. Selskapet kan vise til over 21 års drift uten realiserte tap på utlån. Les mer..Fullt hus da Eiendomskreditt satte investeringsmuligheter på dagsorden

Det ble trangt om plassen da Eiendomskreditt inviterte til frokostmøte med temaet ”Finnes det lønnsomme investeringsmuligheter?”.
Les mer..

Senior Kundeansvarlig Utlån

Er du initiativrik og nysgjerrig? – Har du lyst å arbeide med finansiering av næringseiendom på landsbasis? Vi styrker vårt team innen utlån!
Eiendomskreditt er i sterk vekst, og har økt låneporteføljen de siste 2 årene med 60%. Selskapet ønsker å tilby våre kunder en unik service gjennom personlig oppfølging, samt effektiv og rask saksbehandling.
Vi opplever betydelig aktivitetsvekst og vi ønsker derfor å styrke vårt team på utlån.
Vi søker en medarbeider til avdeling utlån og som har energi og pågangsmot til å være med på kredittforetakets videre utvikling.

Se full stillingsutlysning på finn.no..

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med
Lima Personell ved Lynn Erland, telefon 404 90 022
Eiendomskreditt ved Eirik Maurstad, telefon 901 74 736
eller Geir Rasmussen – telefon 908 40 086

Veksten fortsetter og Eiendomskreditt leverer sitt beste resultat på 21 år

Etter at selskapet fikk på plass ny vekstkapital gjennom nye eiere i 2017 har veksten i utlån til finansiering av næringseiendom vært på over 51%. Eiendomskreditt har lagt bak seg et meget sterkt 2018 og leverer sitt beste resultat gjennom selskapets 21-årige historie på 70,8 millioner kroner før skatt mot 50,9 millioner kroner i 2017, sier adm.direktør Jan Kaare Hellevang.

Les hele Årsrapporten for 2018 her..

Oppjustert rating for Eiendomskreditt sine obligasjoner

S&P Global Ratings har med virkning fra 2. januar 2019, oppjustert sin rating av Eiendomskreditt sine obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) fra AA+ til AAA (outlook stable). Oppjusteringen følger av innføringen av EUs krisehåndteringsdirektiv (BRRD) i Norge. AAA er høyeste ratingnivå og dokumenterer meget høy kvalitet og lav kredittrisiko på selskapets utstedte obligasjoner.

Les mer her..

Hurtigvoksende Eiendomskreditt er rigget for videre vekst

Les artikkel fra Finansavisen 23. november

Er du økonom, initiativrik og nysgjerrig?

Vi styrker vårt team innen økonomi og finans og søker deg som har høyere utdanning innen økonomi/regnskap.
Du må være nysgjerrig på teknologi og like å utvikle systemer for å finne effektive løsninger.
Det er ønskelig med relevant erfaring innenfor økonomi og regnskap og har du vært i finansforetak er det en fordel.

Se fullstendig stillingsbeskrivelse på finn.no

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og en allsidig og spennende hverdag!

Syns du dette høres som noe for deg? Ta kontakt for å høre hva vi kan tilby!
Kontaktperson er Lynn Atteraas Erland i Lima Personell
Telefon 404 90 022

Kapitalutvidelse på 130,8 millioner kroner er gjennomført

Det vises til børsmelding av 13. september 2018 vedrørende beslutning om
kapitalutvidelse ved bruk av tegningsretter.
Kapitalutvidelsen er nå fulltegnet gjennom tegning av det maksimale antallet aksjer i
intervallet, tilsvarende 1 074 016 nye aksjer. Bruttoprovenyet utgjør 130,8 mill.
kroner med innbetaling 17. oktober 2018. Etter emisjonen vil R Transit AS og Meteva AS
ha en eierandel på 30,0% hver.

Se vedlagte børsmelding: Newsweb

Den gode utviklingen fortsetter, sterkt kvartalsresultat Q3 2018

Eiendomskreditt fortsetter den gode utviklingen innenfor finansiering av næringseiendom og kan vise til en solid vekst de siste 12 måneder på 39%. Rendyrkingen av virksomheten mot bedriftsmarkedet gir gode resultater og den veksten selskapet nå opplever bekrefter at satsningen blir godt mottatt blant aktørene i eiendomsmarkedet.

Les hele artikkelen her..

 

Eiendomskreditt styrker laget med erfaren utlånsdirektør

Eiendomskreditt har hatt en fin utvikling de siste årene.
Nå styrker kredittforetaket laget med en erfaren utlånsdirektør som skal være med å sikre fremtidig vekst og utvikling.

Les mer her..

Eldre