Om Eiendomskreditt

Våre ansatte

Eiendomskreditt legger vekt på et prestasjonsorientert, attraktivt og utviklende arbeidsmiljø – der det er plass for individuell ferdighet og spesialisering. Våre medarbeidere har høy kompetanse og lang erfaring fra finansnæringen.

Jan Kaare Hellevang

Administrerende Direktør

958 86 797

jkh@eiendomskreditt.no

Brith Line Øverland

Leder Forretningsstøtte og Kontroll

482 69 845

blo@eiendomskreditt.no

Eirik Maurstad

Utlånsdirektør

901 74 736

em@eiendomskreditt.no

Geir A. Rasmussen

Direktør Storkunder og Partnere

908 40 086

gar@eiendomskreditt.no

Karoline Opstad Strand

Leder Regnskap og Rapportering

481 82 463

kos@eiendomskreditt.no

Kathrine Kristiansen

Senior Finanskonsulent

957 81 233

kk@eiendomskreditt.no

Kjersti Zeiffert

Avdelingsleder Depot

905 03 670

kz@eiendomskreditt.no

Lars W. Lynngård

Finansdirektør

958 70 432

lwl@eiendomskreditt.no

Marianne Senneseth Vik

Seniorkonsulent Næringslån

913 31 386

msv@eiendomskreditt.no

Ola E. Engelsen

Økonomikonsulent

992 71 524

oee@eiendomskreditt.no

Rannveig Botnen

Seniorkonsulent Borettslag

476 19 970

rb@eiendomskreditt.no

Tove Iversen

Seniorkonsulent Næringslån

476 21 633

tki@eiendomskreditt.no

Ansatte

Les mer

Ledelse

Les mer

Eiere

Hvem er våre aksjonærer

Les mer

Styret

Presentasjon av styremedlemmene

Les mer