Om Eiendomskreditt

Ledelsen i Eiendomskreditt

Ledelsen i Eiendomskreditt er ambisiøs i sin målsetning om å være en profesjonell og seriøs aktør i markedet, og å skape en trygg samarbeidspartner for selskapets kunder, investorer og eierbanker.

Brith Line Øverland

Leder Forretningsstøtte og Kontroll

482 69 845

blo@eiendomskreditt.no

Geir A. Rasmussen

Direktør Storkunder og Partnere

908 40 086

gar@eiendomskreditt.no

Lars W. Lynngård

Finansdirektør

958 70 432

lwl@eiendomskreditt.no

Eirik Maurstad

Konstituert Administrerende Direktør / Utlånsdirektør

901 74 736

em@eiendomskreditt.no

Ansatte

Les mer

Ledelse

Les mer

Eiere

Hvem er våre aksjonærer

Les mer

Styret

Presentasjon av styremedlemmene

Les mer