2016 – Årsrapport

Eiendomskreditt har gjennom hele 2016 opplevd god etterspørsel etter lån til næringseiendom. Selskapet leverer et godt resultat på 42,2 millioner kroner og det 19. driftsåret på rad uten tap. For å kunne møte etterspørselen og sikre mulighetene for lønnsom vekst fremover har selskapet hatt behov for tilførsel av ny kapital. I januar 2017 ble det gjennomført en rettet emisjon på 122 millioner kroner mot to anerkjente norske investormiljøer, Rieberfamilien (R Transit AS) og Trond Mohn (Meteva AS). For å lykkes med å skape økte aksjonærverdier og fremstå som en enda mer solid og relevant samarbeidspartner for våre 79 eierbanker og øvrige kunder har selskapet lagt om sin langsiktige strategi til en mer offensiv satsing på vekst, basert på eksisterende kredittprofil. Forbedring av kundeopplevelsen og forenkling av arbeidsprosesser gjennom å utnytte de muligheter som finnes innenfor ny teknologi og digitalisering står også i fokus fremover.

Les hele årsrapporten her