Eiendomskreditt ble Miljøfyrtårn godkjent i september 2020!

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn har tilpassede miljøkrav til ulike bransjer, og Eiendomskreditt har blitt vurdert etter hovedkriteriene for bank og finans av en uavhengig tredjepart.

For å bli Miljøfyrtårn har Eiendomskreditt blant annet oppfylt en rekke krav innenfor helse, miljø og sikkerhet, arbeidsmiljø, innkjøp, energiforbruk, avfallshåndtering og transport.

Hensikten med Miljøfyrtårn er å få gode verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen de ulike områdene, og bidra til helhetlige, systematiske og langsiktige tiltak for å forbedre miljøprestasjonene til selskapet, samt å dokumentere miljøvennlig drift.

Å være et Miljøfyrtårn viser at Eiendomskreditt jobber systematisk og aktivt med miljøtiltak på flere områder for å få en mer miljøvennlig bedrift, et bedre arbeidsmiljø og bidra til en grønnere fremtid. Fremover skal vi leverer årlige miljørapporter, og re-sertifiseres hvert tredje år.

Du kan lese mer om ordningen på Miljøfyrtårn.no

Ved spørsmål, kontakt Kathrine Kristiansen, kk@eiendomskreditt.no/ 95 78 12 33