Gjennomføring av emisjon

Emisjonen er nå gjennomført ved at det er utstedt 1 023 687 nye aksjer pålydende kr 100,-, og det er innbetalt
et bruttoproveny på kr 121 921 122.
Registrering av kapitalforhøyelsen forventes å være gjennomført i Foretaksregisteret i løpet av januar 2017.

Det vises for øvrig til børsmelding av 18. januar 2017.