Godkjennelse av emisjon

Finanstilsynet ga tillatelse til gjennomføring av emisjonen den 14. desember 2016.

Finansdepartementet har den 12. januar 2017 gitt tillatelse til at Meteva AS og R Transit AS hver erverver 24,99 prosent av aksjene i Eiendomskreditt AS.

Relevante myndighetsgodkjenninger er således oppnådd.

Det vises forøvrig til børsmeldinger fra hhv. 23. mai 2016, 1. juni 2016, 3. november 2016, 11. november 2016 og 12. januar 2017.