Halvårsrapport 2016

Etterspørselen etter lån til næringseiendom har vært god i første halvår. Utviklingen har medført at marginene på lån til næringseiendom har økt og Eiendomskreditt leverer et resultat pr 1. halvår 2016 på 21.3 millioner kroner.

Vi forventer fortsatt god etterspørsel i andre halvår. For å kunne møte den økende etterspørselen og sikre videre vekst har selskapet behov for tilførsel av ny egenkapital. Kostnadene er redusert så langt i år og selskapet vil fortsatt ha fokus på kostnadseffektivitet og solid underliggende drift. Nivået på mislighold og restanser er lavt og selskapet har så langt ingen indikasjoner på svekket soliditet i porteføljen.

Forventet økte netto renteinntekter og god kostnadskontroll tilsier en fortsatt positiv resultatutvikling. Eiendomskreditt vil fortsette å styrke kapitalnivået for å oppfylle alle kapitalkrav med god margin.

Les mer her