Halvårsrapport 2017

Eiendomskreditt leverer et godt resultat før skatt pr 2. kvartal 2017 på 23,6 millioner kroner mot 21,3 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det er særlig økningen i netto renteinntekter som påvirker resultatet positivt.

Dette har bakgrunn i at utlånsporteføljen gradvis dreier mot en økende andel lån til næringseiendom med tilhørende nominell egenkapital. Denne utviklingen vil fortsette fremover.

Selskapet har iverksatt en rekke markedstiltak som forventes å lede til en markert vekst innenfor kjerneområdene, som er lån til næringseiendom og fellesgjeld til borettslag.

Les rapporten her…