Eiendomskreditt – for investorer

Sikkerhet for obligasjoner (Cover pool)

Eiendomskreditt har konsesjon som utsteder av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Slike obligasjoner har fortrinnsrett til en sikkerhetsmasse som i hovedsak består av utlån.

Eiendomshypotek – sikkerhet for obligasjoner

Eiendomshypotek inneholder lån til næringsbygg og næringseiendom, borettslag (fellesgjeld), boliger for næringsmessig utleie og fritidseiendommer. Lån som er gitt med pant i utleieboliger og borettslag skal være sikret innenfor maks 60% av pantets verdi på det tidspunkt lånet ble bevilget, og lån med pant i annen eiendom innenfor maks 55%.

Verdien av sikkerhetsmassen

I sikkerhetsmassen kan det også inngå kvalifisert sikkerhet for obligasjoner som kan utgjøre inntil 20%. I tillegg kan fordringer i form av derivatavtaler som tilfredsstiller nærmere krav, inngå i sikkerhetsmassen.

Verdien av sikkerhetsmassen skal til enhver tid overstige verdien av krav med fortrinnsrett som kan rettes mot den. Det er utnevnt en uavhengig gransker som har som oppgave å overvåke at kravet er oppfylt i tråd med regelverket. Overvåkeren rapporterer rutinemessig til Finanstilsynet.

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q1 2024

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q4 2023

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q3 2023

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q2 2023

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q1 2023

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q4 2022

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q3 2022

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q2 2022

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q1 2022

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q4 2021

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q3 2021

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q2 2021

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q1 2021

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q4 2020

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q3 2020

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q2 2020

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q1 2020

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q4 2019

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q3 2019

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q2 2019

Eiendomshypotek – Coverpooldata Q1 2019

Sikkerhet for obligasjonene

Infomasjon om sikkerhetsmassen

Les mer

Obligasjonslån

Les mer om utstedelse av obligasjoner

Les mer

Finansiell informasjon

Årsregnskaper og kredittanalyser

Les mer

Rating og kredittanalyser

Eksterne analyser av Eiendomskreditt

Les mer