Kvartalsregnskap 3. kvartal 2016

Eiendomskreditt leverer et resultat før skatt pr 3. kvartal 2016 på 32,4 millioner kroner mot 22,5 millioner i samme periode i fjor. Årsaken til resultatoppgangen sammenlignet med samme periode i fjor skyldes økte netto renteinntekter, lavere driftskostnader, samt reversering av tidligere nedskrivning på obligasjonsporteføljen som følge av reduserte kredittpåslag.

Eiendomskreditt opplever god etterspørselen etter lån til næringseiendom og vi forventer at denne situasjonen vedvarer i fjerde kvartal. Forventninger til opprettholdt inntjening og god kostnadskontroll tilsier en fortsatt positiv resultatutvikling.

Les hele kvartalsregnskapet her…