Lederskifte i Eiendomskreditt

Administrerende direktør Jan Kaare Hellevang har meddelt selskapet om at han ønsker å tre til side som leder av Eiendomskreditt fra 2. mai 2019.

Hellevang har ledet selskapet i mer enn 6 år der Eiendomskreditt har vært gjennom en betydelig utvikling og er i dag et rendyrket kredittforetak innen finansiering av næringseiendom.

Under Hellevang sin ledelse har selskapet blant annet fått en internasjonal rating, nye kapitalsterke eiere og kan vise til en betydelig lønnsom vekst de seneste årene.

Styret har konstituert Eirik Maurstad (50) som administrerende direktør. Maurstad er i dag utlånsdirektør i Eiendomskreditt.