Nyheter

Sterkt resultat og tilfredsstillende egenkapitalavkastning i et krevende år 2020

Eiendomskreditt leverer et resultat på 58,1 mill. kr. etter skatt. For fjerde kvartal isolert ble resultatet etter skatt på 14,1 mill.kr. Et betydelig fall i rentenivået har medvirket til at egenkapitalavkastningen falt 0,5% fra 2019 til 7,4% etter skatt i 2020. Sammenlignet med risikofri rente er avkastningen i 2020 derimot noe høyere enn i 2019.  

Det ble totalt utbetalt 1,5 mrd. kr i nye lån i 2020 hvorav 2/3 ble utbetalt i andre halvår. I 2020 ble netto vekst i utlån på 233 mill. kr som tilsvarer en vekst på 4,7%. Utlån i samarbeid med eierbankene står for en vesentlig andel av utbetalte lån. Det er tilfredsstillende at stadig flere eierbanker ønsker å samarbeide med Eiendomskreditt, sier Maurstad.

Netto renteinntekter ble i fjerde kvartal 24,5 mill. kr og for hele året 99,0 mill. kr. Forholdet mellom kostnader og inntekter (cost/income) er noe vi er spesielt opptatt av, sier Maurstad. I fjerde kvartal var cost/income 27,6% og for året 22,1%. Dette er en nedgang på 0,6% fra i fjor.

Eiendomskreditt ble Miljøfyrtårn godkjent i september 2020!

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn har tilpassede miljøkrav til ulike bransjer, og Eiendomskreditt har blitt vurdert etter hovedkriteriene for bank og finans av en uavhengig tredjepart.

For å bli Miljøfyrtårn har Eiendomskreditt blant annet oppfylt en rekke krav innenfor helse, miljø og sikkerhet, arbeidsmiljø, innkjøp, energiforbruk, avfallshåndtering og transport.

Hensikten med Miljøfyrtårn er å få gode verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen de ulike områdene, og bidra til helhetlige, systematiske og langsiktige tiltak for å forbedre miljøprestasjonene til selskapet, samt å dokumentere miljøvennlig drift.

Å være et Miljøfyrtårn viser at Eiendomskreditt jobber systematisk og aktivt med miljøtiltak på flere områder for å få en mer miljøvennlig bedrift, et bedre arbeidsmiljø og bidra til en grønnere fremtid. Fremover skal vi leverer årlige miljørapporter, og re-sertifiseres hvert tredje år.

Du kan lese mer om ordningen på Miljøfyrtårn.no

Ved spørsmål, kontakt Kathrine Kristiansen, kk@eiendomskreditt.no/ 95 78 12 33

Rekordresultat for Eiendomskreditt i 2019

Adm. Dir. Eirik Maurstad kan i sitt første år som sjef i Eiendomskreditt levere et rekordoverskudd på 60,0 mill. kr. etter skatt. For fjerde kvartal isolert ble resultatet etter skatt på 15,8 mill.kr.

I følge Maurstad har det vært et år med høy aktivitet og den gode resultatutviklingen kommer som følge av god utlånsvekst. Utlånssamarbeid med både eierbanker og andre banker er blitt en viktig kanal for distribusjon av utlån. I 2019 ble netto vekst i utlån på 509 mill. kr som tilsvarer en vekst på 11,5%.

Netto renteinntekter ble i fjerde kvartal 25,2 mill. kr som er 23% opp fra fjerde kvartal i fjor. Som følge av økte inntekter og god kostnadsstyring viser også forholdet mellom kostnader og inntekter (cost/income) en god utvikling. I fjerde kvartal var cost/income 19,7% og for året 22,7%. Dette er noe vi er spesielt opptatt av, sier Maurstad og legger til at overskudd per ansatt over de tre siste årene er økt fra 4,7 mill. kr til 7,0 mill. kr. 

4. kvartal 2019

 • Egenkapitalavkastning etter skatt på 8,31 % (6,84%)
 • Resultat etter skatt utgjør 15,82 mill.kr (12,17 mill. kr)
 • Netto renteinntekter 25,2 mill.kr (20,4 mill.kr)
 • Kostnader i % av driftsinntekter (cost/income) 19,73% (27,42%)
 • Vekst i utlån til næringseiendom og borettslag -1,1% (7,0%)

Året 2019

 • Egenkapitalavkastning etter skatt 7,87 % (8,53%)
 • Resultat etter skatt er 59,96 mill.kr (54,02 mill.kr)
 • Netto renteinntekter utgjør 97,37 mill.kr (82,17 mill.kr) som tilsvarer 1,69% (1,63%) av GFV
 • Kostnader i % av driftsinntekter (cost/income) 22,67% (22,20%)
 • Vekst i utlån til næringseiendom og borettslag 11,5% (21,0%)
 • 02.01.2019 oppgraderte S&P Global Ratings den langsiktige ratingen av Eiendomskreditt sine obligasjoner med fortrinnsrett (eiendomshypotek) til AAA (outlook stable)

Sterkt resultat i 3.kvartal 2019

Eiendomskreditt leverte et godt 3. kvartals resultat med et resultat etter skatt på kr 15,63 mill . Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 8,21%. Hittil i år utgjør resultat etter skatt kr 44,2 mill, som er «all time high». Utlånsutviklingen var flat i kvartalet, men +14% hittil i år. Vi forventer moderat vekst i 4.kvartal på grunn av økte kapitalkrav. Vekstkapitalen som er tilgjengelig, prioriteres mot samarbeidsbankene. 

I styremøte i Bergen tirsdag 22. oktober ble Eirik Maurstad fast tilsatt som administrerende direktør.

Sterkt halvårsresultat og god vekst i 2. kvartal 2019

Eiendomskreditt leverer et sterkt resultat etter skatt på 15,49 mill. kr i 2. kvartal 2019. Den gode utlånsveksten fra første kvartal fortsatte med en vekst på 10% i 2 kvartal. Utlånsveksten i første halvår var på 16%. Annualisert egenkapitalavkastning etter skatt var 8,22% i 2. kvartal 2019. Les mer..

Lederskifte i Eiendomskreditt

Administrerende direktør Jan Kaare Hellevang har meddelt selskapet om at han ønsker å tre til side som leder av Eiendomskreditt fra 2. mai 2019.

Hellevang har ledet selskapet i mer enn 6 år der Eiendomskreditt har vært gjennom en betydelig utvikling og er i dag et rendyrket kredittforetak innen finansiering av næringseiendom.

Under Hellevang sin ledelse har selskapet blant annet fått en internasjonal rating, nye kapitalsterke eiere og kan vise til en betydelig lønnsom vekst de seneste årene.

Styret har konstituert Eirik Maurstad (50) som administrerende direktør. Maurstad er i dag utlånsdirektør i Eiendomskreditt.

Sterkt kvartalsresultat og god vekst i 1. kvartal 2019

Eiendomskreditt leverer et sterkt resultat etter skatt på 13,03 mill kr i 1. kvartal 2019, mot 12,41 mill kr i samme periode i 2018. Veksten i kvartalet var på 5,0% og i tråd med selskapets strategier og planer. Det forventes at veksten fortsetter i 2. kvartal. Selskapet kan vise til over 21 års drift uten realiserte tap på utlån. Les mer..Fullt hus da Eiendomskreditt satte investeringsmuligheter på dagsorden

Det ble trangt om plassen da Eiendomskreditt inviterte til frokostmøte med temaet ”Finnes det lønnsomme investeringsmuligheter?”.
Les mer..

Veksten fortsetter og Eiendomskreditt leverer sitt beste resultat på 21 år

Etter at selskapet fikk på plass ny vekstkapital gjennom nye eiere i 2017 har veksten i utlån til finansiering av næringseiendom vært på over 51%. Eiendomskreditt har lagt bak seg et meget sterkt 2018 og leverer sitt beste resultat gjennom selskapets 21-årige historie på 70,8 millioner kroner før skatt mot 50,9 millioner kroner i 2017, sier adm.direktør Jan Kaare Hellevang.

Les hele Årsrapporten for 2018 her..

Oppjustert rating for Eiendomskreditt sine obligasjoner

S&P Global Ratings har med virkning fra 2. januar 2019, oppjustert sin rating av Eiendomskreditt sine obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) fra AA+ til AAA (outlook stable). Oppjusteringen følger av innføringen av EUs krisehåndteringsdirektiv (BRRD) i Norge. AAA er høyeste ratingnivå og dokumenterer meget høy kvalitet og lav kredittrisiko på selskapets utstedte obligasjoner.

Les mer her..

Eldre