Sterkt resultat i 3. kvartal 2019

Eiendomskreditt leverte et godt 3. kvartalsresultat med et resultat etter skatt på kr. 15,63 mill. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 8,21%. Hittil i år utgjør resultat etter skatt kr 44,2 mill., som er «all time high». Utlånsutviklingen var flat i kvartalet, men +14% hittil i år. Vi forventer moderat vekst i 4.kvartal på grunn av økte kapitalkrav. Vekstkapitalen som er tilgjengelig, prioriteres mot samarbeidsbankene.

I styremøte i Bergen tirsdag 22. oktober ble Eirik Maurstad fast tilsatt som administrerende direktør.