Vellykket utstedelse av Eiendomskreditt’s første grønne obligasjon med fortrinnsrett

Eiendomskreditt har i samarbeid med Nordea Markets, plassert det første grønne obligasjonslånet med fortrinnsrett, pålydende 300 mill.  Kr. Lånet tiltrakk seg god oppmerksomhet, og viser at grønn finansiering er attraktivt.

«Det er stor interesse i markedet for grønn finansiering og responsen var meget god. Etter bare noen timer var obligasjonen overtegnet med over det dobbelte og lånet fikk gode betingelser», sier Finansdirektør Lars W. Lynngård.

Eiendomskreditt etablerte i april 2021 et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner. Midlene vil bli brukt til å finansiere energieffektive bolig- og næringsbygg, og tiltak for energieffektivisering. Eiendomskreditt sitt grønne rammeverk har blitt godkjent av Sustainalytics og vurdert til å være både «credible and impactful» og i tråd med Green Bond Principles 2018.

Etableringen av et grønt rammeverk og utstedelsen av grønne obligasjoner er en del av Eiendomskreditt sin strategi om å inkludere bærekraft i hele virksomheten.

» Som et landsdekkende kredittforetak ønsker vi å bidra til å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning. Ved å allokere kapital til grønne og mer energieffektive bygg bidrar vi til dette. Utstedelsen av den første grønne obligasjonen er en viktig milepæl for selskapet», sier leder for bærekraft og samfunnsansvar, Kathrine Kristiansen.

Rammeverket for utstedelse av grønne obligasjoner og Second Party Opinion fra Sustainalytics er tilgjengelig på våre nettsider.