Næringslån

Det er mange fordeler med å velge Eiendomskreditt som långiver, enten ved kjøp av eiendom, igangsetting av et rehabiliteringsprosjekt eller refinansiering av eksisterende lån. Vår målsetning er å tilby attraktive lånevilkår over hele lånets løpetid til kunder med lav risiko.

Hva kan vi tilby

Vi tilbyr finansiering inntil 55% av verdi på lett omsettelige eiendommer med en løpende kontantstrøm. Ved pant i bolig for utleie, kan vi tilby inntil 60% av verdi. Ved høyere lånebehovet enn dette, kan vi i mange tilfeller finne gode løsninger sammen med en av våre samarbeidspartnere, ofte en lokal sparebank.

Eiendommens verdi må dokumenteres. Som regel gjøres dette ved fremleggelse av verditakst, skriftlig vurdering fra eiendomsmegler eller salgsprospekt og kjøpekontrakt.

Betingelsene er gunstige med blant annet muligheter for lang nedbetalingstid.
Les mer om våre lånevilkår og priser.

Vår fleksibilitet med kort intern beslutningsvei, gjør at vi kan ta raske avgjørelser på søknaden.

Vi tilbyr kun eiendomsfinansiering og stiller dermed ingen krav til at dere bytter bankforbindelse på andre finansprodukter.

Betjeningsevne

Ved behandling av søknad foretar vi en analyse av selskapets økonomiske stilling og fremtidsutsikter. Normalt baserer denne analysen seg på selskapets årsregnskaper for de siste 2 årene i tillegg til fremlagte budsjetter og løpende leiekontrakter. Dersom det er andre momenter som kan påvirke fremtidige inntektsforhold, må dette dokumenteres. En næringslivskunde vurderes å ha tilfredsstillende betalingsevne når det er sannsynliggjort at bedriften klarer å betjene sine forpliktelser på kort og lang sikt, også i en situasjon med økte rentekostnader.

Sikkerhet

Lån gis mot 1. prioritets pant i eiendom. Eksempler på type eiendom vi kan finansiere:

  • Næringsbygg (bl.a. kontor, lager, butikk, logistikk)
  • Kombinasjonsbygg
  • Leiegårder
  • Bolig for utleie

Noen typer eiendom kan vi dessverre ikke finansiere:

  • Jord- og skogbrukseiendom
  • Kraftverk med ledningsnett
  • Alpinanlegg
  • Svært spesialiserte bygg med liten alternativ bruk
Fyll ut søknadsskjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Start her for næringslånet ditt

*

For nye kunder er minimum lånebeløp NOK 10 mill.

*

Maksimalt 25 år.

Sikkerhet for lånet

Dersom du ønsker å legge inn flere eiendommer – legges disse inn med komma og mellomrom mellom hver adresse.

*

Det ser ut til at sikkerheten som stilles for lånet ikke er innenfor de rammer vi setter for den oppgitte lånesum. Du kan alikevel sende inn skjemaet slik at vi kan se om vi sammen finner en løsning.

Grønt næringslån

Vi ønsker å støtte grønne valg.

Les mer

Behandlingstid

Oversikt over saksgangen.

Les mer

Lånebetingelser

Eiendomskreditt har som mål å være blant de aller rimeligste långiverne over tid.

Les mer

Rentetyper

Fast eller flytende rente på ditt næringslån?

Les mer