Næringslån

Smarte næringslån til smarte bedrifter

Det er mange plusser med å velge Eiendomskreditt som långiver for ditt næringslån, enten dere skal i gang med for eksempel et nytt oppussingsprosjekt eller refinansiere et eksisterende lån til næringseiendom.

Vi tilbyr finansiering av næringslån for inntil 55% av eiendommens verdi med gunstige betingelser, lang løpetid og pant i eiendommen. Dersom lånebehovet overstiger 55% belåningsgrad vil vi i mange situasjoner kunne finne gode løsninger i samarbeid med en av våre over 70 eierbanker.

Søknadsprosessen er rask og enkel, og vår fleksibilitet og korte beslutningsvei internt gjør at vi kan ta raske avgjørelser knyttet til ditt næringslån.

Les mer om våre lånevilkår og priser.
Fyll ut søknadsskjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Start her for næringslånet ditt

Sikkerhet for lånet

Dersom du ønsker å legge inn flere eiendommer – legges disse inn med komma og mellomrom mellom hver adresse.

Det ser ut til at sikkerheten som stilles for lånet ikke er innenfor de rammer vi setter for den oppgitte lånesum. Du kan alikevel sende inn skjemaet slik at vi kan se om vi sammen finner en løsning.

Hos Eiendomskreditt kan du få næringslån hvor inntil 55 % gis mot pant i kurante og lett omsettelige eiendommer.

Normalt yter vi ikke byggelån eller næringslån med pant i ubebygd eiendom. Dersom det kan stilles sikkerhet i annen eiendom, kan slik finansiering likevel vurderes.

Vi gir lån til:
  • Næringsbygg
  • Leiegårder
  • Kontorlokaler
Vi gir ikke lån til:
  • Jord- og skogbrukseiendom
  • Kraftverk med ledningsnett
  • Alpinanlegg
  • Spesialanlegg

Fast eller flytende?

Fast eller flytende rente på ditt næringslån?

Les mer

Refinansiering av næringslån

Når bør du vurdere å flytte lånet?

Les mer

Behandlingstid for næringslån

Oversikt over saksgangen.

Les mer

Lånebetingelser for næringslån

Eiendomskreditt har som mål å være blant de aller rimeligste långiverne over tid.

Les mer