Næringslån

Grønt lån til næringsbygg og boligbygg for utleie

Grønt lån passer for selskap som har behov for finansiering av næringsbygg eller boligbygg for utleie og er opptatt av å drive virksomheten i en grønnere retning.

Et grønt lån er et lån hvor midlene går til energieffektive bygg og investeringer i bygg med spesifikke miljømessige kvaliteter. Et grønt lån gir bedre betingelser enn et tilsvarende lån som ikke er grønt.

Lånet gis med 1.prioritets pant inntil 55% av verdi på lett omsettelige eiendommer med en løpende kontantstrøm. Ved pant i bolig for utleie, kan vi tilby inntil 60% av verdi.

Næringsbygg:

Vi kan finansiere bygg som oppfyller ett av disse kriteriene:

  • Kontor, detaljhandel, industribygg og varehus bygget i 2012 eller senere, eller
  • Hotell- og restaurantbygg bygget i 2013 eller senere, eller
  • Bygget har oppnådd minimum 30% forbedring i energieffektivitet etter rehabilitering, eller
  • Bygget har egen miljøsertifisering: BREEAM(NOR) og oppnådd karakteren «Excellent» eller «Outstanding»

Boligbygg for utleie:

Vi kan finansiere bygg som oppfyller ett av disse kriteriene:

  • Boligbygget ble bygget i 2012 eller senere, eller
  • Bygget har oppnådd minimum 30% forbedring i energieffektivitet etter rehabilitering, eller
  • Boligbygget er energimerket A eller B

Grønt lån til energieffektiviseringstiltak:

Har du planer om å oppgradere næringsbygget eller boligbygget for utleie? Å investere i ulike tiltak for energieffektivisering av ditt bygg gir flere fordeler, men er også en stor kostnad. Her kan du søke om finansiering av tiltak som etterisolering, solcelleanlegg, varmepumpe og utskiftning av vinduer med mer.

Hvordan får selskapet grønt lån?

Ønsker selskapet å låne til et grønt bygg, eller lurer på om kravene til å få et grønt lån er oppfylt, kan dere ta kontakt med oss for en vurdering av muligheten for grønn finansiering.

Les mer om våre lånevilkår og priser.
Fyll ut søknadsskjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Start her for næringslånet ditt

*

For nye kunder er minimum lånebeløp NOK 10 mill.

*

Maksimalt 25 år.

Sikkerhet for lånet

Dersom du ønsker å legge inn flere eiendommer – legges disse inn med komma og mellomrom mellom hver adresse.

*

Det ser ut til at sikkerheten som stilles for lånet ikke er innenfor de rammer vi setter for den oppgitte lånesum. Du kan alikevel sende inn skjemaet slik at vi kan se om vi sammen finner en løsning.

Grønt næringslån

Vi ønsker å støtte grønne valg.

Les mer

Behandlingstid

Oversikt over saksgangen.

Les mer

Lånebetingelser

Eiendomskreditt har som mål å være blant de aller rimeligste långiverne over tid.

Les mer

Rentetyper

Fast eller flytende rente på ditt næringslån?

Les mer