Om Eiendomskreditt

Eiendomskreditt AS er et internasjonalt ratet, frittstående kredittforetak som samarbeider med banker på forretningsmessig grunnlag, uavhengig av allianser eller grupperinger. Selskapet ble etablert i 1997.

Eiendomskreditt AS og selskapets Obligasjoner med fortrinnsrett er ratet av S&P Global Ratings. Eiendomskreditt AS er tildelt langsiktig/kortsiktig rating; BBB-/A-3 (outlook stable). Ratingen tilfredsstiller kravene til investment grade. Eiendomskreditts Obligasjoner med fortrinnsrett er tildelt langsiktig rating AAA (outlook stable). Ratingen bekrefter høy kvalitet og lav kredittrisiko i sikkerhetsmassen.

Visjon, verdier og kundeløfte

VISJON
Vi skal være den foretrukne långiveren for små og mellomstore profesjonelle eiendomsaktører.

VERDIER
Offensiv
– Vi skal jobbe AKTIVT for å være den långiveren som kundene ønsker seg – og som konkurrentene drømmer om å bli.
Solid – Vår drift- og utlånsstrategi skal alltid ha fokus på å TRYGGE interessene til kunder, investorer, samarbeidspartnere og ansatte.
Nær – Vi skal opprette og vedlikeholde GODE og EFFEKTIVE kommunikasjonslinjer, både internt i selskapet og mellom oss og våre kunder, eiere og investorer.
Fremtidsrettet – Vi skal alltid holde oss OPPDATERT – på markedstrender, investeringsmuligheter og løsninger som forenkler prosesser, gir tidsbesparelser og forbedrer kontakten med våre kunder og eierbanker.

KUNDELØFTE
Tilby kunder med høy kvalitet og lav risiko attraktive lånevilkår over hele lånets løpetid.

Kredittforeningen for Sparebanker

I 2004 etablerte Eiendomskreditt sammen med 49 sparebanker, Kredittforeningen for Sparebanker. Kredittforeningen tilbyr mellomlange og langsiktige lån til sparebanker, med det formål å redusere bankenes likviditets- og finansieringsrisiko og samtidig skaffe dem rimeligere innlån.

Nordic Credit Rating (NCR) har i 2019 tildelt Kredittforeningen for Sparebanker (KFS) kredittrating A- med stabile utsikter. Selskapene er samlokalisert i Bergen og total forvaltningskapital er på 11 milliarder NOK. Du kan lese mer om Kredittforeningen for Sparebanker her.

Ansatte

Les mer

Ledelse

Les mer

Eiere

Hvem er våre aksjonærer

Les mer

Styret

Presentasjon av styremedlemmene

Les mer