Borettslag

Behandlingstid for lån til borettslag

Vi ønsker å gi våre kunder rask tilbakemelding på søknader. For at vi skal kunne behandle lånesøknaden er det derfor viktig at vi mottar all relevant informasjon sammen med søknaden.

Dokumentasjon

Informasjonsbehovet vil variere fra søknad til søknad, men vi vil ha et godt utgangspunkt for å ta beslutning på søknaden når vi har mottatt følgende:

  • En kort introduksjon av borettslaget
  • Opplysninger om låneformål og lånebeløp
  • Årsregnskap for de to siste årene
  • Budsjett
  • Verdivurdering av borettslaget dersom dette foreligger fra tidligere
  • Ønsket lånetype (serie/annuitet), nedbetalingstid og eventuell avdragsfrihet
  • Vedtak fra generalforsamling der det er påkrevd (jfr borettslagsloven §8-9)
  • Opplysninger om eventuell avtale om individuell nedbetaling av den enkeltes andel av fellesgjeld (IN-ordning)

I henhold til myndighetenes krav i Lov om hvitvasking og terrorfinansiering er vi forpliktet til å innhente nødvendig informasjon om våre kunder. Dette er informasjon om borettslaget og nøkkelpersoner i borettslaget (f.eks. styremedlemmer). I den forbindelse vil dere får tilsendt et kundeskjema som må besvares og returneres til oss. Skjema kan også lastes ned her.

Hva skjer når lånet er innvilget?

Når lånet er innvilget vil tilbud bli oversendt for gjennomlesing og elektronisk aksept. Deretter oversendes alle nødvendige lånedokumenter, deriblant pantedokument som tinglyses elektronisk. Når alt er signert, pantedokument tinglyst med rett prioritet og formalia for øvrig er i orden, er lånet klart for utbetaling.

Gjelder saken refinansiering av andre lån ordner vi alt med nåværende långiver.

Søk lån nå

Grønt lån

Vi ønsker å støtte grønne valg.

Les mer

Behandlingstid

Oversikt over saksgangen

Les mer

Lånebetingelser

Vilkår og priser

Les mer

Rentetyper

Lær mer om fast og flytende rente

Les mer