Borettslag

Behandlingstid for lån til borettslag

Vi i Eiendomskreditt strekker oss langt for at behandlingstid for lån til borettslag skal være kort.

For at vi skal kunne vurdere lånesøknaden på best mulig måte og med kortest mulig  behandlingstid, er det viktig at vi mottar all relevant informasjon fra deres borettslag.

Informasjonsbehovet varierer fra søknad til søknad, men med oversendelse av følgende informasjon vil vi få et godt utgangspunkt for å ta våre vurderinger og anslå behandlingstid for lån til deres borettslag:

  • En kort beskrivelse av borettslaget og lånebehovet
  • Borettslagets årsregnskap for siste to år samt ev. budsjetter
  • Verdivurdering av borettslaget (dersom dette foreligger)
  • Ønsket lånetype (serielån/annuitetslån), løpetid og ev. avdragsfrihet på borettslagets lån
  • Vedtak fra generalforsamling hvor dette er påkrevd (jfr. Borettslagsloven §8-9)
  • Opplysninger om ev. avtale om individuell nedbetaling av den enkeltes andel av fellesgjeld (IN-ordning)

Etter at lånet er bevilget, sendes dokumentene for signering. Når dokumentene er signert i henhold firmaattest, returneres disse til oss. Deretter sendes pantedokumentet til tinglysning hos Statens kartverk, noe som vanligvis tar ca. én uke. Når pantedokumentet er tinglyst med riktig prioritet, er lånet klart for utbetaling.

Søk lån nå

Behandlingstid

Oversikt over saksgangen

Les mer

Lånevilkår

Vilkår og priser

Les mer

Fast eller flytende?

Lær mer om fast og flytende rente

Les mer