Eiendomskreditt – for investorer

Green Bond Programme

I tråd med bankens strategi for samfunnsansvar har Eiendomskreditt utarbeidet et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner. Rammeverket er i tråd med ICMAs Green Bond Principles 2018 og støtter særlig 2 av FNs bærekraftsmål:

7: Ren energi til alle

11: Bærekraftige byer og samfunn

Kvalifiserte utlån er i kategoriene grønne næringsbygg og grønne boliger.

Eiendomskreditt har innhentet en uavhengig annenhåndsvurdering av rammeverket fra Sustainalytics og en analyserapport «Green Norwegian Buildings» fra Multiconsult.

Green Bond Framework

Sustainalytics: Second Party Opinion

Multiconsult rapport: «Green Norwegian Buildings”

Impact Report 2023

Fordeling og betydning av grønne lån 2023

Sikkerhet for obligasjonene

Infomasjon om sikkerhetsmassen

Les mer

Obligasjonslån

Les mer om utstedelse av obligasjoner

Les mer

Finansiell informasjon

Årsregnskaper og kredittanalyser

Les mer

Rating og kredittanalyser

Eksterne analyser av Eiendomskreditt

Les mer