Næringslån

Fast eller flytende rente på ditt næringslån?

Det er ikke et entydig svar på om man bør velge fast eller flytende rente for næringslån. Eiendomskreditt tilbyr rentebinding på både kort og lang sikt. Det er imidlertid noen forhold knyttet til fastrente lån som man bør være oppmerksom på.

Dersom man i en fastrenteperiode velger å nedbetale ekstraordinært eller innfri lånet, kan det oppstå overkurs eller underkurs.

Søk næringslån

Over- og underkurs

Overkurs tilsvarer rentetapet (inkl. kostnader) som oppstår ved at fastrenten som tilbys på innfrielsestidspunktet for lån med tilsvarende gjenværende bindingstid, er lavere enn fastrenten knyttet til ditt næringslån. Ved ekstraordinær nedbetaling/innfrielse, må låntaker dekke eventuell overkurs.

Underkurs tilsvarer rentegevinsten (inkl. kostnader) som oppstår ved at fastrenten som tilbys på innfrielsestidspunktet for lån med tilsvarende gjenværende bindingstid, er høyere enn fastrenten knyttet til ditt lån. Ved ekstraordinær nedbetaling/innfrielse vil vi godskrive deg eventuell underkurs.

Ikke bli belastet for tapt margin

Sammenligner man priser på fastrentelån hos ulike banker, bør man særlig kontrollere at man får utbetalt underkurs ved renteoppgang hvis man innfrir lånet helt eller delvis, eller hvis man overfører lånet til annen rentebinding eller til flytende rente før utløpet av fastrenteperioden.

Videre bør man kontrollere om overkurs/underkurs beregnes etter like gunstige regler som i Eiendomskreditt. Låntakere i Eiendomskreditt blir ikke belastet for tapt margin ved beregning av overkurs eller underkurs.

Fast eller flytende?

Fast eller flytende rente på ditt næringslån?

Les mer

Refinansiering av næringslån

Når bør du vurdere å flytte lånet?

Les mer

Behandlingstid for næringslån

Oversikt over saksgangen.

Les mer

Lånebetingelser for næringslån

Eiendomskreditt har som mål å være blant de aller rimeligste långiverne over tid.

Les mer