Eiendomskreditt – for investorer

Obligasjonslån

Eiendomskreditt har en innlånsstrategi som i stor grad baserer seg på langsiktig finansiering av obligasjonslån. Vår viktigste finansieringskilde er derfor obligasjonsmarkedet og spesielt markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Eiendomskreditt AS har utstederrating BBB-/Negative/A-2 fra S&P Global Ratings.

Når Eiendomskreditt utsteder obligasjoner, må det utarbeides lovpålagt dokumentasjon. For børsnoterte lån består dokumentasjonen av:

  • Lånebeskrivelse (evt. tegningsinnbydelse- og blankett)
  • Låneavtale (knyttet til Norsk Tillitsmann ASA)
  • Prospekt (regnskapstall)

Børsnotering

Eiendomskreditt er opptatt av at markedet har god informasjon om selskapet og de verdipapirer selskapet utsteder. Selskapet ønsker derfor til enhver tid å ha obligasjonslån notert på relevant markedsplass. Alle selskapets obligasjonslån er notert på Nordic ABM (Alternative Bond Market) som er administrert av Oslo Børs.

Les mer om hvordan det norske obligasjonsmarkedet fungerer i informasjonsbrosjyren fra Oslo Børs.

Tillitsmann

Eiendomskreditt har inngått tillitsmannsavtale med Nordic Trustee ASA for alle selskapets sertifikat- og obligasjonslån. Tillitsmannen har ansvaret for at långivernes rettigheter blir ivaretatt. Tillitsmannens ansvar fremgår av låneavtalen.

Sikkerhetsstillelse for lån i Norske Bank

Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Eiendomskreditt kan deponeres som sikkerhet for lån i Norske Bank.

Obligasjonslån

Lånenes ISIN og tickerkoder fremgår av tabellen under:

ISIN nr. Ticker Type Rente Forfall Rating Beløp Beskrivelse Avtale
10683774 EIKRN09 PRO OMF Næring FIXED 4,13% 20.06.2023 AAA NOK 120 000 000 PDF PDF
10756489 EIKRN12 PRO OMF Næring FIXED 2,80% 26.01.2026 AAA NOK 350 000 000 PDF PDF
10775430 EIKRN13 PRO OMF Næring FRN 15.06.2022 AAA NOK 450 000 000   PDF
10795388 EIKRN14 PRO OMF Næring FRN 15.06.2023 AAA NOK 350 000 000   PDF
10816200 EIKRN16 PRO OMF Næring FRN 17.06.2024 AAA NOK 500 000 000   PDF
10822513 EIKR30 PRO Fondsobl. FRN EVIG/CALL 2023   NOK 40 000 000 PDF PDF
10834120 EIKR31 PRO Senior FRN 11.10.2021   NOK 250 000 000   PDF
10839665 EIKRN17 PRO OMF Næring FRN 15.03.2023 AAA NOK 400 000 000   PDF
10841190 EIKRN18 PRO OMF Næring FRN 17.03.2025 AAA NOK 550 000 000 PDF PDF
10850712 EIKR32 PRO Fondsobl. FRN EVIG/CALL 2024   NOK 45 000 000   PDF
10863723 EIKR33 PRO Ansvarlig FRN 17.11.2029   NOK 125 000 000 PDF PDF
10864390 EIKRN19 PRO OMF Næring FRN 15.03.2024 AAA NOK 300 000 000   PDF
10873078 EIKR34 PRO Senior FRN 16.01.2023   NOK 200 000 000   PDF
10873557 EIKRN20 PRO OMF Næring FRN 15.06.2026 AAA NOK 650 000 000   PDF
10895154 EIKRN21 PRO OMF Næring FRN 08.10.2025 AAA NOK 350 000 000   PDF
10905102 EIKR35 PRO Senior FRN 16.11.2023   NOK 275 000 000    PDF
10939853 EIKRN22 PRO OMF Næring FRN 15.06.2027 AAA NOK 375 000 000    PDF
11068140 EIKR36 PRO Senior FRN 10.10.2024   NOK 150 000 000   PDF

Sikkerhet for obligasjonene

Infomasjon om sikkerhetsmassen

Les mer

Obligasjonslån

Les mer om utstedelse av obligasjoner

Les mer

Finansiell informasjon

Årsregnskaper og kredittanalyser

Les mer

Rating og kredittanalyser

Eksterne analyser av Eiendomskreditt

Les mer