Eiendomskreditt – for investorer

Obligasjonslån

Eiendomskreditt har en innlånsstrategi som i stor grad baserer seg på langsiktig finansiering av obligasjonslån. Vår viktigste finansieringskilde er derfor obligasjonsmarkedet og spesielt markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Eiendomskreditt AS har utstederrating BBB-/Negative/A-2 fra S&P Global Ratings.

Når Eiendomskreditt utsteder obligasjoner, må det utarbeides lovpålagt dokumentasjon. For børsnoterte lån består dokumentasjonen av:

  • Lånebeskrivelse (evt. tegningsinnbydelse- og blankett)
  • Låneavtale (knyttet til Norsk Tillitsmann ASA)
  • Prospekt (regnskapstall)

Børsnotering

Eiendomskreditt er opptatt av at markedet har god informasjon om selskapet og de verdipapirer selskapet utsteder. Selskapet ønsker derfor til enhver tid å ha obligasjonslån notert på relevant markedsplass. Alle selskapets obligasjonslån er notert på Nordic ABM (Alternative Bond Market) som er administrert av Oslo Børs.

Les mer om hvordan det norske obligasjonsmarkedet fungerer i informasjonsbrosjyren fra Oslo Børs.

Tillitsmann

Eiendomskreditt har inngått tillitsmannsavtale med Nordic Trustee ASA for alle selskapets sertifikat- og obligasjonslån. Tillitsmannen har ansvaret for at långivernes rettigheter blir ivaretatt. Tillitsmannens ansvar fremgår av låneavtalen.

Sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank

Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Eiendomskreditt kan deponeres som sikkerhet for lån i Norges Bank.

Obligasjonslån

Lånenes ISIN og tickerkoder fremgår av tabellen under:

ISIN nr. Ticker Type Rente Forfall Rating Beløp Beskrivelse Avtale
10756489 EIKRN12 PRO OMF Næring FIXED 2,80% 26.01.2026 AAA NOK 350 000 000 PDF PDF
10841190 EIKRN18 PRO OMF Næring FRN 17.03.2025 AAA NOK 322 000 000 PDF PDF
10863723 EIKR33 PRO Ansvarlig FRN 17.11.2029   NOK 125 000 000 PDF PDF
10873557 EIKRN20 PRO OMF Næring FRN 15.06.2026 AAA NOK 650 000 000   PDF
10895154 EIKRN21 PRO OMF Næring FRN 08.10.2025 AAA NOK 400 000 000   PDF
10939853 EIKRN22 PRO OMF Næring FRN 15.06.2027 AAA NOK 575 000 000    PDF
11068140 EIKR36 PRO Senior FRN 10.10.2024   NOK 300 000 000   PDF
11151094 EIKRN23 PRO ESG OMF Næring FRN 16.11.2026 AAA NOK 450 000 000   PDF
12478348 EIKRN24 PRO  OMF Næring FRN 15.09.2027 AAA NOK 250 000 000   PDF
12693680 EIKRN25 PRO  OMF Næring FRN 07.09.2028 AAA NOK 675 000 000   PDF
12857855 EIKR37 PRO  Senior FRN 08.12.2025   NOK 100 000 000   PDF
12885393 EIKR38 PRO Fondsobl. FRN EVIG/CALL 2028   NOK 40 000 000   PDF
12992108 EIKR39 PRO Senior FRN 25.08.2026   NOK 210 000 000 PDF PDF
13025825 EIKRN26 PRO OMF Næring FRN 15.03.2027 AAA NOK 350 000 000   PDF
13072082 EIKRN27 PRO ESG OMF Næring FRN 15.03.2028 AAA NOK 300 000 000   PDF
13105841 EIKR40 PRO Senior FRN 21.08.2024   NOK 80  000 000   PDF
13175943 EIKR41 PRO Fondsobl. FRN EVIG/CALL 2029   NOK 55 000 000   PDF
1318584  EIKRN28 PRO OMF Næring FRN 14.09.2029 AAA NOK 475 000 000   PDF

Sikkerhet for obligasjonene

Infomasjon om sikkerhetsmassen

Les mer

Obligasjonslån

Les mer om utstedelse av obligasjoner

Les mer

Finansiell informasjon

Årsregnskaper og kredittanalyser

Les mer

Rating og kredittanalyser

Eksterne analyser av Eiendomskreditt

Les mer