Borettslag

Renter på fellesgjeld til borettslag

Renter på fellesgjeld til borettslaget ditt. Bør de bindes fast eller flyte fritt?

Det finnes ingen fasit på om borettslaget bør velge fast eller flytende rente. Eiendomskreditt tilbyr på sin side rentebinding på både kort og lang sikt.

Det er finnes imidlertid noen forhold knyttet til fastrente lån og fellesgjeld til borettslag som man bør være oppmerksom på:

  • Dersom man i en fastrenteperiode velger å nedbetale ekstraordinært eller innfri lånet, kan det oppstå overkurs eller underkurs.
  • Overkurs tilsvarer rentetapet (inkl. kostnader) som oppstår ved at fastrenten som tilbys på innfrielsestidspunktet for lån med tilsvarende gjenværende bindingstid er lavere enn fastrenten knyttet til ditt lån.
  • Ved ekstraordinær nedbetaling/innfrielse, må låntaker dekke eventuell overkurs.
  • Underkurs tilsvarer rentegevinsten (inkl. kostnader) som oppstår ved at fastrenten som tilbys på innfrielsestidspunktet for lån med tilsvarende gjenværende bindingstid er høyere enn fastrenten knyttet til ditt lån. Ved ekstrarodinær nedbetaling/innfrielse vil vi godskrive deg eventuell underkurs.
  • Sammenligner man priser på fastrentelån hos ulike banker, bør man særlig kontrollere at man får utbetalt underkurs ved renteoppgang hvis man innfrir lånet helt eller delvis, eller hvis man overfører lånet til annen rentebinding eller til flytende rente før utløpet av fastrenteperioden.
  • Videre bør man kontrollere om overkurs/underkurs beregnes etter like gunstige regler som hos Eiendomskreditt. Låntakere i Eiendomskreditt blir ikke belastet for tapt margin ved beregning av overkurs eller underkurs.

Søk lån nå

Behandlingstid

Oversikt over saksgangen

Les mer

Lånevilkår

Vilkår og priser

Les mer

Fast eller flytende?

Lær mer om fast og flytende rente

Les mer