Borettslag

Grønt lån til borettslag

Grønt lån passer for borettslag som har behov for finansiering av fellesgjeld, har større rehabiliteringsprosjekter og er opptatt av å bidra i det grønne skiftet.

Et grønt lån er et lån hvor midlene går til energieffektive bygg og investeringer i bygg med spesifikke miljømessige kvaliteter. Et grønt lån gir bedre betingelser enn et tilsvarende lån som ikke er grønt.

Lånet gis med 1. prioritets pant med inntil 65% av verdi på borettslag som ligger i attraktive boligområder med god omsetning.

Borettslag:

Vi kan finansiere bygg som oppfyller ett av disse kriteriene:

  • Borettslaget ble bygget i 2012 eller senere
  • Bygget har oppnådd minimum 30% forbedring i energieffektivitet etter rehabilitering
  • Bygget er energimerket A eller B

Grønt lån til energieffektiviseringstiltak:

Har borettslaget planer om å oppgradere bygningsmassen? Å investere i ulike tiltak for å energieffektivisere bygninger gir flere fordeler, men er også en stor kostnad. Her kan du søke om finansiering av tiltak som etterisolering, solcelleanlegg, varmepumpe og utskiftning av vinduer med mer.

Hvordan får borettslaget grønt lån?

Ønsker borettslaget å låne til et grønt bygg, eller lurer på om kravene til å få grønt lån er oppfylt, kan dere ta kontakt med oss for en vurdering av muligheten for grønn finansiering.

Les mer om våre lånevilkår og priser.

Fyll ut søknadsskjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Spør oss om finansiering av fellesgjeld

*

For nye kunder er minimum lånebeløp NOK 10 mill.

*

Maksimalt 40 år.

Informasjon om borettslaget
*

Det ser ut til at sikkerheten som stilles for lånet ikke er innenfor de rammer vi setter for den oppgitte lånesum. Du kan alikevel sende inn skjemaet slik at vi kan se om vi sammen finner en løsning.

Grønt lån

Vi ønsker å støtte grønne valg.

Les mer

Behandlingstid

Oversikt over saksgangen

Les mer

Lånebetingelser

Vilkår og priser

Les mer

Rentetyper

Lær mer om fast og flytende rente

Les mer