Om Eiendomskreditt

Ledelsen i Eiendomskreditt

Ledelsen i Eiendomskreditt er ambisiøs i sin målsetning om å være en profesjonell og seriøs aktør i markedet, og å skape en trygg samarbeidspartner for selskapets kunder, investorer og eierbanker.

Lars W. Lynngård

økonomi- og finansdirektør

958 70 432

lwl@eiendomskreditt.no

Eirik Maurstad

administrerende direktør

901 74 736

em@eiendomskreditt.no

Ann Cathrin H. Lambrechts

direktør for risikostyring og compliance

906 01 415

ach@eiendomskreditt.no

Odd-Andre Overøie

salgs- og markedsdirektør

959 35 452

oao@eiendomskreditt.no

Ansatte

Les mer

Ledelse

Les mer

Eiere

Hvem er våre aksjonærer

Les mer

Styret

Presentasjon av styremedlemmene

Les mer