Næringslån

Behandlingstid for næringslån

Vi ønsker å gi våre kunder rask tilbakemelding på søknader. For at vi skal kunne behandle lånesøknaden, er det derfor viktig at vi mottar all relevant informasjon sammen med søknaden.

Dokumentasjon

Informasjonsbehovet vil variere fra søknad til søknad, men vi vil ha et godt utgangspunkt for å ta beslutning på søknaden når vi har mottatt følgende:

  • En kort introduksjon av selskapet og eierstrukturen
  • Opplysninger om låneformål og lånebeløp
  • Årsregnskap for de to siste årene
  • Budsjett
  • Verdivurdering/takst med beskrivelse av eiendommen (gjerne med foto)
    Verdiangivelsen kan ikke være eldre enn 5 år, evnt 3 år hvis verdien overstiger 3 mill euro. Foreligger det eldre verdiangivelser, kan de oversendes for en foreløpig vurdering
  • En oversikt over leieinntektene i selskapet
  • Annen relevant informasjon som f. eks nylig inngåtte avtaler
  • Ønsket lånetype (serie/annuitet), nedbetalingstid og eventuell avdragsfrihet

I henhold til myndighetenes krav i Lov om hvitvasking og terrorfinansiering er vi forpliktet til å innhente nødvendig informasjon om våre kunder. Dette er informasjon om selskapet og om reelle rettighetshavere og nøkkelpersoner i selskapet. I den forbindelse vil dere få tilsendt et kundeskjema som må besvares og returneres til oss. Skjema kan også lastes ned her

Hva skjer når lånet er innvilget?

Når lånet er innvilget, vil tilbud bli oversendt for gjennomlesing og elektronisk aksept. Deretter oversendes alle nødvendige lånedokumenter, deriblant pantedokument som tinglyses elektronisk. Når alt er signert, pantedokument tinglyst med rett prioritet og formalia for øvrig er i orden, er lånet klart for utbetaling.

Gjelder saken refinansiering av andre lån, ordner vi alt med nåværende långiver.

Søk næringslån

Grønt næringslån

Vi ønsker å støtte grønne valg.

Les mer

Behandlingstid

Oversikt over saksgangen.

Les mer

Lånebetingelser

Eiendomskreditt har som mål å være blant de aller rimeligste långiverne over tid.

Les mer

Rentetyper

Fast eller flytende rente på ditt næringslån?

Les mer