Næringslån

Behandlingstid for næringslån

Vi i Eiendomskreditt ønsker å gi våre kunder rask tilbakemelding og ha så kort behandlingstid for næringslån som overhodet mulig. For at vi skal kunne vurdere lånesøknaden din, er det viktig at vi mottar all relevant informasjon.

Vårt informasjonsbehov varierer fra søknad til søknad, men ved oversendelse av følgende informasjon, vil vi ha et godt utgangspunkt for å ta våre vurderinger og gjøre vente- og behandlingstid for næringslån til din bedrift innen kort tid.

  • En kort introduksjon av selskapet og lånebehovet
  • Årsregnskap for de to siste årene, samt budsjett
  • Verdiangivelse og beskrivelse av eiendommen (gjerne med foto)
  • En oversikt over leieinntektene i selskapet
  • Annen relevant informasjon som f. eks nylig inngåtte avtaler
  • Ønsket lånetype (serie/annuitet), løpetid og eventuell ønsket avdragsfrihet

Etter at lånet er innvilget, sender vi lånedokumentene for signering. Når dokumentene er signert i henhold firmaattest, returneres disse til oss og pantedokumentet sendes til Statens kartverk for tinglysing. Det tar vanligvis ca. 1 uke å få tinglyst dette. Når pantedokumentet er tinglyst med riktig prioritet og formalia for øvrig er i orden, er lånet klart for utbetaling.

Ta kontakt med oss i dag for starten på et hyggelig samarbeid!

Søk næringslån

Fast eller flytende?

Fast eller flytende rente på ditt næringslån?

Les mer

Refinansiering av næringslån

Når bør du vurdere å flytte lånet?

Les mer

Behandlingstid for næringslån

Oversikt over saksgangen.

Les mer

Lånebetingelser for næringslån

Eiendomskreditt har som mål å være blant de aller rimeligste långiverne over tid.

Les mer