Om Eiendomskreditt

Styret i Eiendomskreditt

Det er vedtektsfestet at styret i Eiendomskreditt skal bestå av 5 til 7 medlemmer og inntil 4 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer velges for 1 eller 2 år og kan gjenvelges.

  • Styrets leder: Sindre Søndenå Andersen
  • Styrets nestleder: Brede Selseng
  • Styremedlem: Frode Vasseth
  • Styremedlem: Nina Skage
  • Styremedlem: Jørund Rong
  • Styremedlem: Eirik Norvald Christensen
  • Varamedlem: Bente Haraldson Syre

Ansatte

Les mer

Ledelse

Les mer

Eiere

Hvem er våre aksjonærer

Les mer

Styret

Presentasjon av styremedlemmene

Les mer