Om Eiendomskreditt

Våre ansatte

Eiendomskreditt legger vekt på et prestasjonsorientert, attraktivt og utviklende arbeidsmiljø – der det er plass for individuell ferdighet og spesialisering. Våre medarbeidere har høy kompetanse og lang erfaring fra finansnæringen.

Eirik Maurstad

Administrerende Direktør / Utlånsdirektør

901 74 736

em@eiendomskreditt.no

Ann Cathrin H. Lambrechts

Leder Forretningsstøtte og Kontroll

906 01 415

ach@eiendomskreditt.no

Eva-Lise Meyer Hunderi

Senior Kundeansvarlig

901 58 709

eva-lise.meyer.hunderi@eiendomskreditt.no

Geir A. Rasmussen

Direktør Storkunder og Partnere

908 40 086

gar@eiendomskreditt.no

Ingvild A. Fjelle

Økonomikonsulent

416 45 292

iaf@eiendomskreditt.no

Jonas Byrkjeland

Senior Kundeansvarlig & Controller

909 53 666

jby@eiendomskreditt.no

Kathrine Kristiansen

Senior Finanskonsulent

957 81 233

kk@eiendomskreditt.no

Kjersti Zeiffert

Avdelingsleder Depot

905 03 670

kz@eiendomskreditt.no

Odd-Andre Overøie

Senior Kundeansvarlig

959 35 452

oao@eiendomskreditt.no

Lars W. Lynngård

Finansdirektør

958 70 432

lwl@eiendomskreditt.no

Rannveig Botnen

Seniorkonsulent Borettslag

913 65 511

rb@eiendomskreditt.no

Tove Iversen

Seniorkonsulent Næringslån

995 85 318

tki@eiendomskreditt.no

Ansatte

Les mer

Ledelse

Les mer

Eiere

Hvem er våre aksjonærer

Les mer

Styret

Presentasjon av styremedlemmene

Les mer