Om Eiendomskreditt

Våre ansatte

Eiendomskreditt legger vekt på et prestasjonsorientert, attraktivt og utviklende arbeidsmiljø – der det er plass for individuell ferdighet og spesialisering. Våre medarbeidere har høy kompetanse og lang erfaring fra finansnæringen.

Eirik Maurstad

administrerende direktør

901 74 736

em@eiendomskreditt.no

Ann Cathrin H. Lambrechts

direktør for risikostyring og compliance

906 01 415

ach@eiendomskreditt.no

Beate Nygaard Nesse

avdelingsleder depot og låneadministrasjon | internadvokat

480 53 232

bnn@eiendomskreditt.no

Ingvild A. Fjelle

regnskaps- og rapporteringsansvarlig

416 45 292

iaf@eiendomskreditt.no

Jonas Byrkjeland

senior kundeansvarlig | controller

909 53 666

jby@eiendomskreditt.no

Kathrine Kristiansen

senior finanskonsulent | leder bærekraft og samfunnsansvar

957 81 233

kk@eiendomskreditt.no

Odd-Andre Overøie

salgs- og markedsdirektør

959 35 452

oao@eiendomskreditt.no

Lars W. Lynngård

økonomi- og finansdirektør

958 70 432

lwl@eiendomskreditt.no

Rannveig Botnen

senior kundeansvarlig borettslag | salgsstøtte

913 65 511

rb@eiendomskreditt.no

Tove Iversen

senior kundeansvarlig

995 85 318

tki@eiendomskreditt.no

Ansatte

Les mer

Ledelse

Les mer

Eiere

Hvem er våre aksjonærer

Les mer

Styret

Presentasjon av styremedlemmene

Les mer