Eiendomskreditt – for investorer

Eiendomskreditt AS eies av R Transit AS (30%) og Meteva AS (30%) sammen med 62 sparebanker (36,68%), 2 forretningsbanker (1,68%) og noen mindre finansielle investorer (1,64%). Aksjonærbankene er fordelt på alle samarbeidsgrupperinger blant sparebankene. Eiendomskreditt er ikke knyttet til noen allianse og samarbeider med aksjonærbankene på forretningsmessig grunnlag.

Utsteder av obligasjon med fortrinnsrett

Eiendomskreditt ønsker å gi markedet relevant, korrekt og rettidig informasjon om utviklingen i selskapet og hendelser knyttet til selskapets obligasjonslån. Dette skjer gjennom offentliggjøring av års- og delårsrapporter, presentasjonsmateriale, pressemeldinger og børsmeldinger på vår hjemmeside og på Oslo Børs sine sider.

Les mer

Investor Relations

Eiendomskreditt ønsker å gi markedet relevant, korrekt og rettidig informasjon om utviklingen i selskapet og hendelser knyttet til selskapets obligasjonslån. Dette skjer gjennom offentliggjøring av års- og delårsrapporter, presentasjonsmateriale, pressemeldinger og børsmeldinger på vår hjemmeside.

Her finner du finansiell informasjon.

Her finner du informasjon om analyser og ratinger av Eiendomskreditt.

Sikkerhet for obligasjonene

Infomasjon om sikkerhetsmassen

Les mer

Obligasjonslån

Les mer om utstedelse av obligasjoner

Les mer

Finansiell informasjon

Årsregnskaper og kredittanalyser

Les mer

Rating og kredittanalyser

Eksterne analyser av Eiendomskreditt

Les mer