Næringslån

Lånebetingelser for næringslån

Vår målsetning er å tilby attraktive lånevilkår over hele lånets løpetid.

Rente

For næringslån fastsettes rentebetingelsene individuelt og etter en totalvurdering av kundens økonomi, lånets størrelse og verdien på eiendommen som stilles som sikkerhet.

Rentetyper

Våre kunder kan velge mellom flytende rente, 3 mnd Nibor + marginpåslag eller en fast rente for en kortere eller lengre periode. Det er også mulig å spre renterisikoen ved å splitte lånebeløpet i flere kontrakter med ulik rentetype. Les mer om rentetyper her.

Nedbetalingstid og avdragsfrihet

Nedbetalingstid og avdragsfrihet avtales individuelt og er avhengig av både betjeningsevne og sikkerhet for lånet. Maksimal løpetid er 25 år med maksimalt 5 års avdragsfrihet. Avdragsfrihet avtales vanligvis for ett år om gangen.

Alle lån løper med kvartalsvise terminer med forfallsdatoer 15.03., 15.06., 15.09. og 15.12.

Annuitets- eller serielån

Ved annuitetslån er terminbeløpet (renter og avdrag) likt i hele nedbetalingsperioden, forutsatt at rentesatsen er den samme. Det betyr at i starten på låneperioden består innbetalingene av en større andel rentekostnader og en mindre andel avdrag. Over tid endrer dette forholdet seg.

På et serielån vil avdragsbeløpet være likt over hele nedbetalingsperioden. Ettersom rentene beregnes av restgjelden på lånet, vil rentekostnadene reduseres etter hvert som lånet blir nedbetalt. Terminbeløpet blir derfor lavere for hver termin – forutsatt uendret rentesats.

Omkostninger

Etableringsgebyr avhenger av sakens kompleksitet, men vil normalt utgjøre 0,25%-poeng av lånebeløpet.

Termingebyr er p.t. kr 300,- (kvartalsvis)

Tinglysingsgebyr ved pant i fast eiendom er p.t. kr 500,- pr dokument.

Søk næringslån

Grønt næringslån

Vi ønsker å støtte grønne valg.

Les mer

Behandlingstid

Oversikt over saksgangen.

Les mer

Lånebetingelser

Eiendomskreditt har som mål å være blant de aller rimeligste långiverne over tid.

Les mer

Rentetyper

Fast eller flytende rente på ditt næringslån?

Les mer