Om Eiendomskreditt

Samfunnsansvar

Finansnæringen er tillagt en viktig rolle i utviklingen av samfunnet i en mer bærekraftig retning, og innsats i forhold til klimautfordringene, bidrag til sosial ansvarlighet og god virksomhetsstyring blir stadig viktigere.

Bærekraft

Som et frittstående og landsdekkende kredittforetak skal Eiendomskreditt bidra til bærekraftig verdiskapning. Eiendomskreditt sin bærekraftstrategi bygger på FN sine prinsipper for bærekraftig bankvirksomhet. Vi har i 2020 utarbeidet et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner basert på ICMA’s Green Bond Principles 2018. Dette vil gjøre selskapet i stand til å utstede grønne obligasjoner for å finansiere energieffektive næringsbygg. Ved å finansiere klimasmarte og energieffektive næringsbygg vil selskapet bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. 

Hvitvasking

Arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering er en viktig del av Eiendomskreditt sitt samfunnsansvar. Selskapets arbeid på dette området har en risikobasert og virksomhetsrettet tilnærming og inngår i selskapets risikostyring. Eiendomskreditt har nulltoleranse for korrupsjon og ser svært alvorlig på korrupsjon knyttet til kunder, forretningsforbindelser og ansatte. Eiendomskreditt følger alle oppdateringer, veiledninger og relevante bransjestandarder for å fortløpende gjøre nødvendige tilpasninger i hvitvaskingsarbeidet. Arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering er etablert som en del av den løpende kundeoppfølgingen.  

Miljø

Selskapets virksomhet antas å medføre lave miljøbelastninger, og det legges vekt på å redusere klima- og miljøpåvirkninger på områder der det er mulig. Eiendomskreditt jobber systematisk og målrettet med miljøtiltak, og i 2020 ble selskapet Miljøfyrtårn-sertifisert.

Miljøfyrtårn-sertifikat

Klimaregnskap 2020

Ansatte

Les mer

Ledelse

Les mer

Eiere

Hvem er våre aksjonærer

Les mer

Styret

Presentasjon av styremedlemmene

Les mer