Om Eiendomskreditt

Samfunnsansvar

Finansnæringen er tillagt en viktig rolle i utviklingen av samfunnet i en mer bærekraftig retning, og innsats i forhold til klimautfordringene, bidrag til sosial ansvarlighet og god virksomhetsstyring blir stadig viktigere.

Bærekraft

Som et frittstående og landsdekkende kredittforetak skal Eiendomskreditt bidra til bærekraftig verdiskapning. Eiendomskreditt sin bærekraftstrategi bygger på FN sine prinsipper for bærekraftig bankvirksomhet. Vi har i 2020 utarbeidet et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner basert på ICMA’s Green Bond Principles 2018. Dette vil gjøre selskapet i stand til å utstede grønne obligasjoner for å finansiere energieffektive næringsbygg. Ved å finansiere klimasmarte og energieffektive næringsbygg vil selskapet bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022 og stiller krav til at også Eiendomskreditt skal bidra til at krav til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold overholdes i alle ledd i selskapet og hos alle våre forretningsforbindelser. Eiendomskreditt er nå i ferd med å utarbeide aktsomhetsvurderinger og gjennomføre risikovurderinger.

Ved spørsmål, ta kontakt med Ann Cathrin H. Lambrechts, Direktør for Risikostyring og Compliance, på tlf: 906 01 415 eller epost: acl@eiendomskreditt.no

Rapportering-Apenhetsloven-Eiendomskreditt-2023.pdf

Instruks-Eiendomskreditt.pdf

Hvitvasking

Arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering er en viktig del av Eiendomskreditt sitt samfunnsansvar. Selskapets arbeid på dette området har en risikobasert og virksomhetsrettet tilnærming og inngår i selskapets risikostyring. Eiendomskreditt har nulltoleranse for korrupsjon og ser svært alvorlig på korrupsjon knyttet til kunder, forretningsforbindelser og ansatte. Eiendomskreditt følger alle oppdateringer, veiledninger og relevante bransjestandarder for å fortløpende gjøre nødvendige tilpasninger i hvitvaskingsarbeidet. Arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering er etablert som en del av den løpende kundeoppfølgingen.  

Miljø

Selskapets virksomhet antas å medføre lave miljøbelastninger, og det legges vekt på å redusere klima- og miljøpåvirkninger på områder der det er mulig. Eiendomskreditt jobber systematisk og målrettet med miljøtiltak, og i 2023 ble selskapet resertifisert som Miljøfyrtårn.

Har du innspill på hvordan Eiendomskreditt kan bli bedre i miljøarbeidet hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt med Kathrine Kristiansen, Miljøfyrtårnansvarlig, på tlf: 957 81 233 eller epost: kk@eiendomskreditt.no

Miljøfyrtårn-sertifikat

Klimaregnskap 2023

Ansatte

Les mer

Ledelse

Les mer

Eiere

Hvem er våre aksjonærer

Les mer

Styret

Presentasjon av styremedlemmene

Les mer