Eiendomskreditt AS / Eiendomskreditt OMF – tildelt rating fra Nordic Credit Rating

Nordic Credit Rating har tildelt Eiendomskreditt AS en langsiktig utsteder rating på BBB/stable. Samtidig har Nordic Credit Rating tildelt Eiendomskreditt AS sine obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) langsiktig rating AAA.

Eiendomskreditt har fra før rating AAA/Stable og BBB-/Stable på henholdsvis OMF-rating og utsteder rating fra S&P Global.

Nordic Credit Rating ble etablert i 2017 av en rekke nordiske finansinstitusjoner som et ratingselskap med fokus på det nordiske obligasjonsmarkedet. Eiendomskreditt mener at en rating fra Nordic Credit Rating er et viktig supplement til ratingen selskapet allerede har fra S&P Global.

Se den fullstendige rapporten vedlagt.