International rating av Eiendomskreditt

Standard & Poor’s Ratings Services har offentliggjort rating av Eiendomskreditt AS og av selskapets «Obligasjoner med fortrinnsrett» (eiendomshypotek). Eiendomskreditt er tildelt langsiktig/kortsiktig rating; BBB/A-2 (outlook negative). Ratingen tilfredsstiller kravene til «investment grade». Eiendomskreditts «Obligasjoner med fortrinnsrett» (eiendomshypotek) er tildelt langsiktig rating AA+ (outlook negative). Ratingen er sist oppdatert i april 2016 og bekrefter høy kvalitet og lav kredittrisiko i sikkerhetsmassen.

Les mer her