Markant resultatforbedring for Eiendomskreditt i 2021

Omsetningen av næringseiendom nådde rekordhøye nivåer i 2021. Selskapet opplever stor pågang av låneforespørsler og utbetalte 1,64 milliarder kroner i nye utlån i 2021. Dette har medvirket til at selskapet i 2021 oppnådde sitt beste resultat noensinne med et resultat før skatt på kr 94,4 millioner mot kr 76,3 millioner i 2020 (en økning på 23,6%) Avkastningen etter skatt økte til 8,4% i 2021 (mot 7,3% i 2020).

I likhet med i 2020 har vi opplevd at høy aktivitet i markedet også leder til flere innfrielser. Netto vekst i utlån ble 7,5% (4,75%). Porteføljen av utlån til næringsformål og borettslag (fellesgjeld) var ved årsskiftet totalt kr 5 541 mill. (5 154 mill.).

Eiendomskreditt har de senere årene posisjonert seg godt i syndikeringsmarkedet og antallet låneforespørsler øker fra år til år. Som følge av lave belåningsgrenser har Eiendomskreditt i mange tilfeller god nytte av samarbeid med andre banker for å løse kunders samlede finansieringsbehov. Denne type samarbeid øker for hvert år og er et prioritert satsingsområde for markedsarbeidet også i 2022. For 2022 forventer vi en utlånsvekst på 7-8%.