Skifte i ledergruppen i Eiendomskreditt AS

Odd-André Overøie tiltrer i ny stilling som salgs- og markedsdirektør i Eiendomskreditt AS fra 01.11.2022. Han har de seneste to årene innehatt stillingen senior kundeansvarlig i selskapet. Odd-Andre har Master i regnskap og revisjon (MRR) fra Norges Handelshøyskole og var bl.a. 1,5 år i KPMG AS som revisor og 3,5 år i Ernst & Young AS som konsulent før tiltredelsen i Eiendomskreditt AS i november 2020.