Stabil og god vekst

Eiendomskreditt har god fart. De siste tolv måneder har kredittforetaket hatt en utlånsvekst innen lån til næringseiendom på over 30 prosent.

– Utviklingen er i tråd med vår ambisjon og strategi, og det er selvfølgelig hyggelig når vi lykkes med å levere på de strategiske veivalgene vi tar og oppnår den utviklingen vi ønsker, sier administrerende direktør, Jan Kaare Hellevang.

Kontrollert og målrettet

Eiendomskreditt lånte i fjor ut 445 millioner kroner til næringseiendom og borettslag i løpet av årets seks første måneder. Dette økte de i år med 177 millioner kroner til 622 millioner kroner. Ser vi isolert på første halvår er det en vekst i utbetalte lån på totalt 40 prosent innen næringseiendom og borettslag. I et tolvmånedersperspektiv er utlånsveksten på over 28 prosent. Det betyr altså at Eiendomskreditt ikke bare vokser i rykk og napp, men kontinuerlig og målrettet.

– Vi har ambisjoner om å bli betydelig større og da er vekst avgjørende. Samtidig er det viktig å påpeke at veksten er kontrollert og lønnsom. Vi vokser i et segment med relativt lav risiko og kundene våre har lave belåningsgrader og god kontantstrøm. Verdiene våre er at vi skal være offensive, men samtidig solide, nær og fremtidsrettet. Det betyr blant annet at vi skal jobbe aktivt for å være den långiveren kundene ønsker seg og som konkurrentene drømmer om å bli. Samtidig skal vår drifts- og utlånsstrategi hele tiden ha fokus på å trygge interessene til kunder, investorer, samarbeidspartnere og ansatte, sier Hellevang.

Forbedret resultat

En kikk på resultatene bekrefter at dette er noe selskapet etterlever med god margin. Resultat i første halvår er på 38,94 millioner kroner før skatt, noe som er en forbedring på 15,38 millioner kroner fra samme periode i fjor. Resultatet tilsvarer en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning etter skatt på 9,63 prosent, noe som også er en forbedring fra i fjor.
– Vi driver effektivt og lønnsomt. Hovedårsaken til resultatfremgangen er økte renteinntekter som følge av økt utlånsvekst i kombinasjon med en dreining av utlånsporteføljen mot lån til næringseiendom, samt en ekstraordinær inntekt knyttet til salget av boliglånsporteføljen, sier Hellevang.
I juni solgte selskapet hele boliglånsporteføljen sin til Sparebanken Sogn og Fjordane og dette påvirker også resultatet i positiv retning.

Rigget for videre vekst

Hellevang forventer at veksten kommer til å fortsette også i andre halvår.
– Det at vi i sommer solgte boliglånsporteføljen har frigjort kapasitet som var bundet opp. Vi har dermed frigjort både kapasitet og kapital til å håndtere flere nærings- og borettslagslån, sier Hellevang.
En av verdiene til selskapet er at de skal være fremtidsrettet. Det betyr at de alltid skal holde seg oppdatert både på markedstrender, investeringsmuligheter og løsninger som forenkler prosesser.
– Vi ser derfor hele tiden på hvordan vi jobber. Målet er at vi skal jobbe så effektivt som mulig for å spare tid og forbedrer kontakten med våre kunder, sier Hellevang.

Halvårsrapporten kan du lese her..