Sterkt halvårsresultat og god vekst i 2. kvartal 2019

Eiendomskreditt leverer et sterkt resultat etter skatt på 15,49 mill. kr i 2. kvartal 2019. Den gode utlånsveksten fra første kvartal fortsatte med en vekst på 10% i 2 kvartal. Utlånsveksten i første halvår var på 16%. Annualisert egenkapitalavkastning etter skatt var 8,22% i 2. kvartal 2019. Les mer..