Sterkt resultat og tilfredsstillende egenkapitalavkastning i et krevende år 2020

Eiendomskreditt leverer et resultat på 58,1 mill. kr. etter skatt. For fjerde kvartal isolert ble resultatet etter skatt på 14,1 mill.kr. Et betydelig fall i rentenivået har medvirket til at egenkapitalavkastningen falt 0,5% fra 2019 til 7,4% etter skatt i 2020. Sammenlignet med risikofri rente er avkastningen i 2020 derimot noe høyere enn i 2019.  

Det ble totalt utbetalt 1,5 mrd. kr i nye lån i 2020 hvorav 2/3 ble utbetalt i andre halvår. I 2020 ble netto vekst i utlån på 233 mill. kr som tilsvarer en vekst på 4,7%. Utlån i samarbeid med eierbankene står for en vesentlig andel av utbetalte lån. Det er tilfredsstillende at stadig flere eierbanker ønsker å samarbeide med Eiendomskreditt, sier Maurstad.

Netto renteinntekter ble i fjerde kvartal 24,5 mill. kr og for hele året 99,0 mill. kr. Forholdet mellom kostnader og inntekter (cost/income) er noe vi er spesielt opptatt av, sier Maurstad. I fjerde kvartal var cost/income 27,6% og for året 22,1%. Dette er en nedgang på 0,6% fra i fjor.