Tillatelse til kapitalutvidelse

Det vises til beslutning om tegningsrettemisjon.
Eiendomskreditt har 29. november 2017 mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet til å kunne gjennomføre kapitalutvidelsen.

Innbetaling vil skje medio desember 2017.